Ostateczny Google CSS Przewodnik

Czym jest Google CSS?

CSS to skrót od Comparison Shopping Services – w języku niemieckim porównywarki cen – i wpływa na wyniki wyszukiwania na stronie głównej Google.

Portale porównujące ceny (CSS) mogą składać oferty w celu umieszczenia reklam zakupowych sprzedawców, których reprezentują, na stronach wyników wyszukiwania Google. Zakupy Google licytują w imieniu sprzedawców, których reprezentują, w taki sam sposób, jak każda inna witryna porównująca ceny.

Oznacza to, że jako sprzedawca możesz korzystać z reklam w Zakupach na stronie wyników wyszukiwania Google na różne sposoby: Możesz wprowadzić swoje dane produktowe dla dowolnego portalu porównującego ceny, w tym Google Shopping. Można jednak korzystać z kilku porównywarek cen jednocześnie.

Pierwotnie Google wykorzystywał stronę wyników wyszukiwania wyłącznie do porównywania cen w Google Shopping. Inne porównania cen pojawiły się znacznie później w wynikach wyszukiwania. W tym przypadku Komisja Europejska uznała nieuczciwą konkurencję, ponieważ Google wykorzystał swoją monopolistyczną pozycję rynkową, aby dać pierwszeństwo własnej ofercie.

Aby stworzyć równe szanse, Google otworzył platformę reklamową pod nazwą Google Shopping Europe (GSE) jako porównywarkę cen i udostępnił ją zewnętrznym porównywarkom cen – od tzw. partnerów Google CSS. W wyniku tego dostosowania wszystkie reklamy zakupowe, które pojawiają się w głównych wynikach wyszukiwania Google, są częścią usługi zakupów porównawczych (CSS).

Google Shopping działa również jako CSS („From Google”), bierze udział w aukcji ofert, podobnie jak inne platformy porównujące ceny i konkuruje z innymi CSS, które składają oferty w imieniu sprzedawców detalicznych.

Aby jednak korzystać z własnej porównywarki cen zgodnie z UE, Google zatrzymuje około 20% oferty sprzedawcy detalicznego, który korzysta z własnej porównywarki cen Google jako marży. Tylko w ten sposób Google Shopping Europe może funkcjonować jako niezależna porównywarka cen, która musi również działać w sposób zorientowany na zysk.

Ze względu na orzeczenie sądu, sprzedawcy detaliczni mogą uzyskać 20% „zniżki CPC”, gdy reklamują się za pośrednictwem CSS. Powodem tego jest fakt, że Google jest zmuszony uczynić z Zakupów Google osobny podmiot generujący przychody.

Tak więc, gdy uzyskasz kliknięcie z kampanii Google Shopping, 20% kosztu kliknięcia trafia do podmiotu korporacyjnego Google Shopping, a 80% do Google, natomiast gdy uzyskasz kliknięcie z kampanii CSS Shopping, 0% trafia do partnera CSS, a 80% do Google.

Jeśli korzystasz z partnera CSS dla swoich reklam, marża dla Google Shopping Europe jest całkowicie wyeliminowana.

Dla użytkowników Google różnica jest prawie niezauważalna, jedyną widoczną zmianą jest dodana linia „From ….” u dołu wyświetlacza.

Co zmieni się dzięki wykorzystaniu CSS Shopping?

Dla Ciebie, jako reklamodawcy, zmieni się w szczególności skład Twoich ofert w Zakupach Google, z którymi przystępujesz do aukcji o rangę reklamy:

Załóżmy, że zaczynasz od stawki CPC w wysokości 1 USD. Jeśli nadal korzystasz z Google Shopping Europe, zostanie od tego odjęte 0,20 €. Wynik: W przypadku rangi reklamy licytujesz z obniżoną stawką 0,80 €.

Jeśli nie reklamujesz swoich produktów za pośrednictwem GSE, ale za pośrednictwem innego partnera Google CSS, marża ta nie ma już zastosowania. Oferty są wprowadzane do aukcji w całości, tj. 1 €.

Twoja przewaga: Wygrywasz znacznie więcej aukcji przy tej samej stawce CPC i możesz znacznie zwiększyć ruch i sprzedaż.

Czy warto przejść na partnera Google CSS?

Każdy, kto korzysta z Google Shopping Ads, powinien przejść na Google Shopping CSS z pomocą partnera CSS. Wysiłek jest minimalny, ale korzyści ogromne.

W większości branż tak wielu sprzedawców internetowych korzysta obecnie z CSS, że nie jesteś już konkurencyjny jako sklep, jeśli nie korzystasz z partnera CSS i wchodzisz na aukcje z odpowiednio niższymi ofertami.

Strategie i najlepsze praktyki optymalnego wykorzystania CSS

Jeśli zdecydowałeś się przejść do partnera Google CSS, pojawia się pytanie o optymalną konfigurację konta i kampanii: Czy przeniesienie wszystkich kont do partnera Google CSS ma sens? A może są nawet jakieś korzyści w wyświetlaniu, dzieląc konta między GSE + CSS? Jak dokładnie powinna wyglądać konfiguracja konta i kampanii po przeniesieniu?

Wariant 1: Podwójna strategia

Podwójna strategia polega na równoległym korzystaniu z Google CSS i Google Shopping Europe.

Dzięki podwójnej strategii masz możliwość zapewnienia ruchu z różnymi stawkami w zależności od jego umiejscowienia (główna wyszukiwarka Google i karta Zakupy Google oraz sieci partnerskie). Byłoby to szczególnie przydatne, ponieważ ruch na karcie Zakupy Google i w sieciach partnerskich często osiąga znacznie gorsze wyniki niż na stronie głównej Google:

  • Wysokie oferty na stronie głównej przy użyciu konta CSS
  • Niskie stawki na karcie Zakupy Google i w sieciach partnerskich przy użyciu konta GSE

Używasz więc różnych kont do pokrycia różnych miejsc docelowych. Strategia ta jest szczególnie istotna dla dużych reklamodawców, którzy nie stronią od zwiększonego wysiłku.

Wariant 2: Całkowite przejście na CSS

W praktyce podwójna strategia rzadko prowadzi do wymiernej wartości dodanej, gdy wysiłek związany z konserwacją jest znacznie większy. Dlatego zalecamy całkowite przeniesienie wszystkich kont i kampanii Google Shopping do CSS.

Ze względu na niewielki wysiłek, kompletny ruch reprezentuje optymalny stosunek kosztów do korzyści: Bardzo mały wysiłek przy pełnym wykorzystaniu wszystkich zalet CSS.

Integracja: pełny przełącznik vs. asocjacja

Aby wyświetlać reklamy Google Shopping za pośrednictwem partnera CSS, istnieją dwie opcje konwersji istniejącego konta Google Shopping Europe na CSS: Full Switch lub Association.

W przypadku pełnego przełączenia konto Merchant Center Account (MCA) reklamodawcy jest w pełni zintegrowane z Multi Client Merchant Center (MCC) partnera CSS. Podczas wykonywania tego ruchu należy wziąć pod uwagę pewne aspekty techniczne. Jeśli przenoszone jest nie całe MCA, ale tylko subkonto, możliwa jest na przykład utrata praw dostępu podczas przenoszenia.

Główną zaletą pełnego przełącznika jest to, że partner CSS ma dostęp do danych produktu. W ten sposób może on samodzielnie zidentyfikować przyczyny problemów i w razie potrzeby je skorygować. Zależność reklamodawcy od partnera CSS jest jednak większa niż w przypadku prostego powiązania zgodnie z modelem asocjacyjnym i wymaga zaufania między obiema stronami.

Jeśli reklamodawca wybierze model asocjacyjny, jego MCA jest stosunkowo łatwo powiązane z partnerem CSS. W tym przypadku ustawienia reklamodawcy mogą pozostać niezmienione, a wysiłek związany z relokacją jest bardzo niski. Wiadomość e-mail od partnera CSS do Google wystarczy, aby zażądać zmiany. Jeśli tylko jedno subkonto jest konwertowane z MCA, obowiązują te same zagrożenia utraty praw dostępu, co w przypadku pełnego przełączenia.

Zalety wspomnianej przed chwilą metody pełnego przełączania (pełny dostęp i wgląd w dane produktu przez partnera CSS) nie mają tutaj natychmiastowego efektu. Partner CSS może jednak uzyskać dostęp do konta klienta lub źródła danych za pośrednictwem odpowiednich zaproszeń użytkowników.

Pełny przełącznik i stowarzyszenie prawie nie różnią się pod względem obsługi i współpracy. Jest to bardziej kwestia zaufania, kontroli i elastyczności, czy reklamodawca przenosi całe swoje konto do MCC partnera CSS, czy też jest połączony za pośrednictwem stowarzyszenia.

Jak wybrać odpowiedniego partnera CSS?

Zanim zdecydujesz się na partnera CSS, powinieneś sprawdzić, czy jest to renomowany lub oficjalny dostawca, który ma ugruntowaną pozycję na rynku od dłuższego czasu.

Nie ma nic per se przeciwko mniejszym graczom na rynku; upewnij się jednak, że w razie problemu otrzymasz szybkie i skuteczne wsparcie. Dlatego też należy dowiedzieć się od potencjalnych partnerów o ich usługach i okresach wypowiedzenia.

Istotną kwestią jest również model cenowy i ponoszone koszty: Czy portal pobiera dodatkowe CPC lub CP (koszt za sprzedaż)? Być może wymagana jest również miesięczna stawka ryczałtowa?

Dodatkowe usługi, takie jak optymalizacja kampanii Google Shopping, mogą być również istotne dla Ciebie.