Sådan kan du reducere dine Google Shopping-omkostninger med 20%

Som onlineforhandler, der annoncerer sine tilbud via Google Shopping Ads, kan du reducere dine annonceringsomkostninger med omkring 20 procent. Det er muligt takket være en omorganisering af prissøgemaskinen Google Shopping, som Google har været nødt til at gennemføre som følge af en konkurrencebøde fra EU-Kommissionen.

Hvad handlede dommen mod Google om?

Europa-Kommissionen har idømt Google en bøde på 2,42 milliarder euro for at have overtrådt EU’s konkurrenceregler. Google har misbrugt sin markedsdominans som søgemaskine ved at give et andet Google-produkt, deres indkøbssammenligningstjeneste, en ulovlig fordel.

Som en konsekvens heraf udskilte Google prissøgemaskinen Google Shopping og åbnede den op for andre prissammenligningsportaler (Comparison Shopping Service, forkortet CSS). Siden da har Google Prissammenligning været nødt til selv at booke reklameplads på Google Shopping og er derfor i konkurrence med de andre prissammenligningsportaler.

Denne ændring kan nu også genkendes direkte visuelt i Google Shopping-annoncer. Ud over produktinformationen i toppen af annoncen er der nu også information i form af et link i bunden om den portal, hvorfra annoncen blev placeret. Hvis det er en annonce fra Google selv, vil teksten lyde „fra Google“; hvis annoncen er fra en Comparison Shopping Service (CSS), vil dens navn blive vist der. Ved at klikke på teksten bliver interesserede ført direkte fra websøgningen til annoncørens portal.

Hvordan kan onlineforhandlere spare på Google Shopping nu?

For dig som onlineforhandler er de visuelle aspekter mindre interessante end ændringerne i auktionen for annoncepladserne. Som det er normalt med Google Ads, bliver de ledige annoncepladser i Google Shopping bortauktioneret til den højestbydende ved hjælp af en budproces.

Da det ikke længere kun er Google selv, men også andre prissammenligningsportaler (CSS) i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, der kan sende Google Shopping-reklamer, er der nu åben konkurrence i auktioneringen af reklameplads. Der er en betydelig omkostningsforskel, når netbutikker får vist deres annoncer via Comparison Shopping Services (CSS).

Hvis annoncerne placeres direkte via Google Shopping Europe (GSE), dvs. „via Google“, tager søgemaskinen en margin på omkring 20 procent. De resterende 80 procent af beløbet bruges i sidste ende til at byde på reklamepladsen. Denne margin til Google gælder ikke, hvis du placerer dine annoncer via andre prissammenligningsportaler.

Konkret betyder det, at en onlineforhandler giver Google 1 euro pr. klik for placeringen af annoncer i Google Shopping Ads. Google beholder 20 cent af dette beløb og byder de resterende 80 cent på de tilgængelige annoncepladser. En anden onlineforhandler tilbyder også en Comparison Shopping Service (CSS) med 1 euro pr. klik for placering af annoncer i Google Shopping Ads. Prissammenligningsportalen fratrækker ikke en margin fra dette beløb, men byder det fulde beløb på 1 euro på de tilgængelige annoncepladser. Det resulterer i en prisfordel eller omkostningsbesparelse på 20 cent for webshopejeren.

Alle andre parametre forbliver helt uændrede. Du placerer dine annoncer som før via din Google Ads-konto. Dit Merchant Centre vil heller ikke blive ændret. Du sparer simpelthen 20% pr. klik.

Themen

Die neuesten Posts