verantwoordelijke instantie

Verantwoordelijke instantie in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU, is:

UnitedAds GmbH
Schwaige 13b
82319 Starnberg
Directeur: Alexander Sperber
Telefoon: +49 8151 973 7102
HRB 177123, Rechtbank München

Uw rechten als betrokkene

U kunt te allen tijde de volgende rechten uitoefenen via de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming:

  • Informatie over uw door ons opgeslagen gegevens en hun verwerking (Art. 15 AVG),
  • Correctie van onjuiste persoonsgegevens (Art. 16 AVG),
  • Verwijdering van uw door ons opgeslagen gegevens (Art. 17 AVG),
  • Beperking van de gegevensverwerking als we uw gegevens nog niet mogen verwijderen vanwege wettelijke verplichtingen (Art. 18 AVG),
  • Bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens door ons (Art. 21 AVG) en
  • Gegevensoverdraagbaarheid, op voorwaarde dat u toestemming hebt gegeven voor de gegevensverwerking of een contract met ons hebt gesloten (Art. 20 AVG).

Als u ons uw toestemming hebt gegeven, kunt u deze te allen tijde intrekken voor de toekomst.

U kunt met een klacht te allen tijde contact opnemen met een toezichthoudende autoriteit, b.v. B. aan de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit van de deelstaat van uw woonplaats of aan de autoriteit die voor ons als verantwoordelijke instantie verantwoordelijk is.

Een lijst van de toezichthoudende autoriteiten (voor het niet-openbare gedeelte) met adressen is te vinden op: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Verzameling van algemene informatie wanneer u onze website bezoekt

Type en doel van de verwerking

Wanneer u onze website bezoekt, dwz als u zich niet registreert of anderszins informatie verstrekt, wordt informatie van algemene aard automatisch geregistreerd. Deze informatie (serverlogbestanden) omvat bijvoorbeeld het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetprovider, uw IP-adres en dergelijke.

Ze worden in het bijzonder verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • Zorgen voor een probleemloze verbinding met de website,
  • Zorgen voor een soepel gebruik van onze website,
  • Evaluatie van systeembeveiliging en stabiliteit, evenals:
  • voor verdere administratieve doeleinden.

We gebruiken uw gegevens niet om conclusies over u persoonlijk te trekken. Dergelijke informatie kan door ons worden gebruikt. statistisch geëvalueerd om onze website en de technologie erachter te optimaliseren.

Legale basis

De verwerking vindt plaats in overeenstemming met artikel 6 par. 1 verlicht. f AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website.

ontvanger

De ontvangers van de gegevens kunnen technische dienstverleners zijn die optreden als verwerkers voor de werking en het onderhoud van onze website.

Opslagperiode

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel van het onderzoek. Voor de gegevens die worden gebruikt om de website beschikbaar te stellen, is dit in het algemeen het geval wanneer de betreffende sessie is beëindigd.

Voorziening vereist of vereist

Het verstrekken van de bovengenoemde persoonsgegevens is niet wettelijk of contractueel vereist. Zonder het IP-adres kunnen de service en functionaliteit van onze website echter niet worden gegarandeerd. Bovendien zijn individuele services mogelijk niet beschikbaar of beperkt. Om deze reden is er geen tegenstrijdigheid mogelijk.

Persoonlijke gegevens

Het doel van dit privacybeleid is het beschermen van persoonsgegevens. Dit doel wordt bereikt door het implementeren en naleven van de relevante wettelijke bepalingen, zoals de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Persoonsgegevens zijn alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Dit zijn b.v. B. naam, geboortedatum, burgerservicenummer, e-mailadres, maar ook geodata, IP-adressen of andere (online) identifiers en klantnummers.

Anonieme of geanonimiseerde gegevens die bijvoorbeeld worden gebruikt voor enquêtes, statistische evaluaties of verbeteringen aan de website door het meten van gebruikersgedrag en daarom niet kunnen worden toegewezen aan een individuele, natuurlijke persoon, zijn uitgesloten van het toepassingsgebied van deze gegevensbeschermingsverklaring. Dit zijn geen persoonsgegevens in de zin van deze verklaring.

UnitedAds verwerkt de verzamelde en opgeslagen persoonsgegevens uitsluitend voor de in deze verklaring genoemde doeleinden. UnitedAds verkoopt of verhuurt geen gegevens met het doel verkopen te genereren. Een doorgifte aan derden of een openbaarmaking van gegevens is alleen mogelijk met voorafgaande schriftelijke toestemming van de betrokkene. De gegevens worden verwerkt door UnitedAds zelf of door geselecteerde contractverwerkers. De gegevens worden altijd geheim gehouden.

Links

UnitedAds maakt op haar websites gebruik van links naar verschillende sociale mediadiensten (o.a. Facebook, Twitter, LinkedIn, Xing, Youtube, Instagram) en andere websites. Door op deze links te klikken wordt u direct doorgestuurd naar de social media dienst of website.

Het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens op de respectieve websites van derden is de exclusieve verantwoordelijkheid van de respectieve dienstverlener. UnitedAds heeft hier geen invloed op en is daarom niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking.

Verzameling en gebruik van gegevens

UnitedAds verzamelt, bewaart en verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Deze gegevens worden verwijderd nadat de respectieve rechtsgrondslag niet meer bestaat, op voorwaarde dat er geen wettelijke bepalingen of legitieme belangen zijn die zich daartegen verzetten.

Website

De UnitedAds-websites registreren en verzamelen toegangsgegevens van websitebezoekers en slaan deze op in logbestanden. Er wordt onder meer geregistreerd: naam van de bezochte website, datum en tijd van toegang, hoeveelheid overgedragen gegevens, melding van succesvolle toegang, browsertype en -versie, het besturingssysteem van de gebruiker, verwijzende URL (de eerder bezochte pagina), IP-adres en de aanvragende provider.

UnitedAds heeft een gerechtvaardigd belang om de gebruikers van haar eigen websites te kennen om de aangeboden diensten te optimaliseren en het gebruiksgemak verder te vergroten. UnitedAds verzamelt deze gegevens daarom voor statistische analyse en constante optimalisatie van de website.

Daarnaast biedt UnitedAds op haar website verschillende contactformulieren aan om vragen van geïnteresseerde partijen te verwerken (bijvoorbeeld over een productdemo). Ook worden persoonlijke gegevens (bijv. naam, e-mailadres, telefoonnummer) gevraagd. UnitedAds slaat deze gegevens op in beveiligde CRM-systemen om de vragen correct te kunnen beantwoorden en een overzicht te hebben van de vragenstellers en geïnteresseerden voor vervolgvragen of contacten.

Nieuwsbrief

Met onze nieuwsbrief houden we onze klanten en geïnteresseerden op de hoogte en informeren we hen over nieuwe aanbiedingen, diensten en evenementen. De nieuwsbrief dient om constant in contact te blijven met onze klanten, partners en geïnteresseerden.

Om van deze dienst gebruik te kunnen maken, hebben wij de toestemming van de betrokkenen nodig. Voor het versturen van de nieuwsbrief worden tot nader order algemene contactgegevens (naam en e-mailadres) opgevraagd en opgeslagen. De gegevens worden uitsluitend voor dit doel gebruikt en niet aan derden verstrekt.

Daarnaast slaat UnitedAds het IP-adres en de tijdstempel van de nieuwsbriefregistratie op om te controleren of, indien nodig, te bewijzen of een e-mailadres zonder medeweten en toestemming van de bevoegde persoon door een derde is gebruikt.

De nieuwsbriefontvangers hebben het recht om de nieuwsbriefservice op elk moment te herroepen door eenvoudigweg de afmeldlink in de nieuwsbrief te gebruiken of door een verzoek te sturen naar de onderstaande contactgegevens. Daarna worden er geen nieuwsbrieven meer naar het opgegeven e-mailadres gestuurd en worden de opgeslagen gegevens direct verwijderd.

Koekjes

Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website opslaat op het betreffende apparaat (pc, notebook, smartphone, tablet) van de bezoeker bij het bezoeken van de website. Deze cookies bevatten informatie over de gebruiker zelf (bijvoorbeeld IP-adres en informatie over de gebruikte hardware en software) en over de bezochte website.

UnitedAds gebruikt cookies om de prestaties van de website continu te verbeteren en het gebruikersgedrag van websitebezoekers beter te begrijpen. UnitedAds heeft er belang bij om haar websites voortdurend te verbeteren en te ontwikkelen, om ze nog gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Hiertoe wordt het gebruikersgedrag op de UnitedAds-websites geanalyseerd en worden deze gegevens zonder persoonlijke referentie opgeslagen (door het IP-adres te anonimiseren).

In het geval dat een gebruiker geen gebruik meer wil maken van cookies, kan hij het plaatsen van cookies weigeren in de browserinstellingen. Dit kan echter leiden tot beperkingen of verminderde prestaties van individuele services

Afmelden

Als alternatief voor de standaardinstellingen van de browser kunt u cookies gebruiken die niet nodig zijn, b.v. B. verwerp de gegevens die worden gebruikt voor de verkeersanalyse door op deze link te klikken. Er wordt dan een opt-out-cookie op uw apparaat geplaatst, waardoor verdere gegevensverzameling wordt voorkomen.

Google Analytics

UnitedAds maakt gebruik van de analysedienst Google Analytics van Google. Google heeft toegang tot de cookies van de gebruikers en gebruikt deze om het gebruik van de website te analyseren. De gegevens van de cookies worden ook regelmatig overgebracht naar de VS en opgeslagen op de eigen servers van Google. Deze website heeft de functie geactiveerd om IP-adressen te anonimiseren, waarbij het IP-adres vóór verzending wordt ingekort. Google gebruikt deze informatie voor een gedetailleerde evaluatie van het gebruik van deze website.

Om het vereiste beschermingsniveau te garanderen, is Google gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. Daarnaast heeft UnitedAds bijbehorende afspraken met Google gemaakt om een passend niveau van gegevensbescherming te waarborgen. UnitedAds voert geen gebruikersprofilering uit en daarom wordt het door Google Analytics opgeslagen IP-adres niet samengevoegd met andere Google-producten of -diensten.

Afmelden

Om te voorkomen dat Google de gegevens verzamelt en verwerkt die door de cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website, kunt u eenvoudig een browser-add-on downloaden en installeren op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Google-advertenties

Deze website maakt gebruik van de functie “Google AdWords Conversion Tracking” van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (“Google”). Google AdWords Conversion Tracking maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd als u op een Google-advertentie hebt geklikt. De cookies zijn maximaal 90 dagen geldig. Persoonlijke gegevens worden niet opgeslagen. Zolang de cookie geldig is, kunnen Google en wij als websitebeheerder herkennen dat u op een advertentie hebt geklikt en een bepaalde doelpagina hebt bereikt (bijv. orderbevestigingspagina, nieuwsbriefregistratie). Deze cookies kunnen niet over meerdere websites worden gevolgd door verschillende AdWords-deelnemers. De cookie maakt conversiestatistieken in “Google AdWords”. In deze statistieken wordt bijgehouden hoeveel gebruikers op een van onze advertenties hebben geklikt. Het telt ook hoeveel gebruikers een doelpagina hebben bereikt die is getagd met een “conversietag”. De statistieken bevatten echter geen gegevens die kunnen worden gebruikt om u te identificeren.

U kunt voorkomen dat cookies op uw harde schijf worden opgeslagen door in uw browserinstellingen “geen cookies accepteren” te selecteren (in MS Internet Explorer onder “Extra’s > Internet Opties > privacy > Houding”; in Firefox onder “Extra’s > Instellingen > privacy > Cookies “); wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door deze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de hierboven beschreven manier en voor het hierboven uiteengezette doel. Meer informatie over hoe Google conversiegegevens gebruikt en het privacybeleid van Google vindt u op: https://support.google.com/adwords/answer/93148?ctx=tltp, http://www.google.de/policies/ privacy /

Live chat

Deze website maakt gebruik van live chat-software. Live Chat gebruikt Cockies om u realtime communicatie te geven. De verstrekte gegevens worden niet gebruikt om de bezoeker persoonlijk te identificeren. Ook worden er geen persoonsgegevens aan derden doorgegeven.

Gegevensoverdracht en verzending

UnitedAds heeft er een groot belang bij om alle gegevens (met name persoonsgegevens) te beschermen tegen onbevoegde toegang en deze te verwerken in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Naast de eigen infrastructuur en systemen maakt UnitedAds ook gebruik van verschillende softwareleveranciers en tools (bijv. Google, Stripe, PayPal) die een veilige en collaboratieve verwerking van gegevens mogelijk maken.

Ook kan het voorkomen dat gegevens worden opgeslagen of verwerkt buiten het grondgebied van de Europese Unie, met name in de Verenigde Staten, waarbij UnitedAds ervoor zorgt dat alle externe aanbieders passende beschermingsmaatregelen treffen om het vereiste niveau van gegevensbescherming te waarborgen. De meeste grote en internationale softwareleveranciers (zoals Google en anderen) zijn gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield. Naleving van de vereisten van het EU-VS-privacyschild komt overeen met het gegevensbeschermingsniveau van de Europese Unie, waardoor gegevens aan deze bedrijven kunnen worden overgedragen.

UnitedAds heeft overeenkomstig artikel 28 (3) AVG met alle verwerkers overeenkomstige gegevensverwerkingsovereenkomsten gesloten zonder zelfcertificering.

Verwerkersovereenkomst

Verwerkersovereenkomsten moeten worden afgesloten indien persoonsgegevens in opdracht van de verantwoordelijke door een derde (verwerker) worden verwerkt. De verwerker garandeert daarmee de naleving van de geldende voorschriften inzake gegevensbescherming. De verwerker mag persoonsgegevens alleen verwerken binnen het kader, de omvang en het doel zoals aangegeven in de overeenkomst. In deze gevallen blijft UnitedAds verantwoordelijk voor de verwerkingsactiviteiten en de bescherming van de rechten van de betrokkenen.

UnitedAds heeft met alle contractverwerkers een overeenkomst gesloten en werkt daarom uitsluitend samen met contractverwerkers en partners die voldoende garanties bieden dat passende technische en organisatorische maatregelen ervoor zorgen dat de verwerking in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming wordt uitgevoerd en daarmee het vereiste beschermingsniveau wordt gegarandeerd.

Gegevensbeschermingsmaatregelen

Om persoonsgegevens adequaat te beschermen heeft UnitedAds passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Deze maatregelen zorgen ervoor dat persoonsgegevens niet zonder toestemming worden gebruikt, verwerkt, gekopieerd, gewijzigd, verwijderd, gepubliceerd of gebruikt.

Er zijn verschillende maatregelen genomen, zoals: B. de definitie van een bedrijfsbreed en divisieoverschrijdend rechten- en verwijderingsconcept, de controle en monitoring van de toegang tot de gegevens, uitgebreide back-up- en herstelmogelijkheden. Uitgebreide antivirusprogramma’s en firewalls zorgen voor extra beveiliging. Deze maatregelen waarborgen de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de systemen en gegevens. Daarnaast zijn organisatorische maatregelen genomen, zoals training en uitgebreide vertrouwelijkheidsovereenkomsten voor medewerkers van UnitedAds, het vier-ogen-principe en nieuw ontwikkelde processen om een op het risico afgestemd beschermingsniveau te waarborgen.

Rechten van betrokkenen

Betrokken personen die door de gegevensverwerking worden getroffen, hebben recht op informatie van UnitedAds. Dergelijke vragen moeten worden gestuurd naar de onderstaande contactgegevens en zullen onmiddellijk, maar uiterlijk na 30 dagen, worden verwerkt en beantwoord door UnitedAds. Deze rechten zijn echter volledig beschikbaar voor de betrokkene als deze rechten buitensporig worden gebruikt (bijvoorbeeld door frequente navraag). UnitedAds behoudt zich het recht voor om de bijbehorende verwerkingskosten zonder extra kosten in rekening te brengen. Betrokkene wordt hierover zo nodig separaat geïnformeerd.

De betrokkene heeft het recht om

Informatie: Betrokkene kan informatie opvragen over welke persoonsgegevens over hem door UnitedAds worden opgeslagen of verwerkt.
Verwijdering: De betrokkene kan verzoeken om verwijdering van zijn of haar persoonsgegevens. UnitedAds zal aan dit verzoek voldoen indien de rechtsgrond voor gegevensverwerking niet langer van toepassing is en geen andere rechtsgrond (bijvoorbeeld wettelijke bewaarplicht, gerechtvaardigde belangen) zich hiertegen verzet.
Correctie: Indien persoonsgegevens onvolledig of onjuist zijn, kan de betrokkene verzoeken om correctie van deze gegevens.
Gegevensoverdraagbaarheid: De betrokkene kan verzoeken om overdracht van zijn of haar persoonsgegevens aan een derde partij in een gestructureerd, machineleesbaar formaat.
Bezwaar tegen gegevensverwerking: Indien persoonsgegevens worden verwerkt uit gerechtvaardigd belang, kan de betrokkene bezwaar maken tegen deze verwerking. De verantwoordelijke moet dan nagaan en uitleggen of zijn gerechtvaardigd belang bij de verwerking zwaarder weegt dan het belang van de betrokkene bij vertrouwelijkheid.
Intrekking van een gegeven toestemming: UnitedAds stopt na ontvangst van een intrekking onmiddellijk met de verwerking van alle betrokken persoonsgegevens, mits dit uitsluitend gebeurt op basis van de toestemming en er geen andere rechtsgrond is.

De betrokkene dient alle verzoeken schriftelijk in te dienen.