Lopullinen Google CSS Opas

Mikä on Google CSS?

CSS on lyhenne sanoista Comparison Shopping Services – saksaksi hintavertailupalvelut – ja se vaikuttaa Googlen etusivun hakutuloksiin.

Hintavertailuportaalit (CSS) voivat tehdä tarjouksia sijoittaakseen edustamiensa vähittäiskauppiaiden ostosmainoksia Googlen hakutulossivuille. Google Shopping tekee tarjouksia edustamiensa kauppiaiden puolesta samalla tavalla kuin mikä tahansa muu hintavertailusivusto.

Tämä tarkoittaa sitä, että voit jälleenmyyjänä käyttää Googlen hakutulossivulla olevia ostosmainoksia eri tavoin: Voit syöttää tuotetietosi mihin tahansa hintavertailuportaaliin, myös Google Shoppingiin. Voit kuitenkin käyttää myös useita hintavertailuportaaleja samanaikaisesti.

Alun perin Google käytti hakutulossivua yksinomaan omassa hintavertailussaan, Google Shoppingissa. Muut hintavertailut ilmestyivät hakutuloksissa paljon myöhemmin. Euroopan komissio katsoi, että kilpailu on epätervettä, koska Google käytti monopoliasemaansa hyväkseen ja suosi omaa tarjontaansa.

Luodakseen yhtäläiset mahdollisuudet Google avasi mainosalustan nimellä Google Shopping Europe (GSE) hintavertailuna ja avasi sen ulkopuolisille hintavertailusivustoille – niin sanotuille Google CSS -kumppaneille. Uudelleenjärjestelyn seurauksena kaikki Googlen päähakutuloksissa näkyvät ostosmainokset ovat osa Comparison Shopping Service (CSS) -palvelua.

Google Shopping toimii myös itse CSS:nä („From Google“), osallistuu huutokauppaan muiden hintavertailualustojen tavoin ja kilpailee muiden CSS:ien kanssa, jotka tekevät tarjouksia vähittäiskauppiaiden puolesta.

Jotta Googlen oman hintavertailun käyttö olisi EU:n sääntöjen mukaista, Googlen oma hintavertailu pitää kuitenkin itsellään noin 20 prosenttia Googlen omaa hintavertailua käyttävän jälleenmyyjän tarjouksesta katteena. Vain tällä tavoin Google Shopping Europe voi toimia riippumattomana hintavertailuna, jonka on myös toimittava voittoa tavoittelevalla tavalla.

Tuomioistuimen päätöksen ansiosta vähittäiskauppiaat voivat saada 20 prosentin „CPC-alennuksen“, kun mainostat CSS:n kautta. Syynä tähän on se, että Googlen on pakko tehdä Google Shoppingista erillinen tuloja tuottava kokonaisuus.

Kun siis saat klikkauksen Google Shopping -kampanjasta, 20 prosenttia klikkauskustannuksista menee Google Shopping -yhtiölle ja 80 prosenttia Googlelle, kun taas kun saat klikkauksen CSS Shopping -kampanjasta, 0 prosenttia menee CSS-kumppanille ja 80 prosenttia Googlelle.

Jos käytät CSS-kumppania mainoksissasi, Google Shopping Europen marginaali poistuu kokonaan.

Googlen käyttäjille ero on tuskin havaittavissa, ainoa näkyvä muutos on lisätty rivi „From ….“ näytön alareunaan.

Mikä muuttuu CSS-ostosten käytön myötä?

Sinulle mainostajana muuttuu erityisesti Google Shopping -tarjousten koostumus, jolla osallistut huutokauppaan mainospaikan saamiseksi:

Sanotaan, että aloitat CPC-tarjouksella, joka on 1 dollari. Jos käytät edelleen Google Shopping Europea, tästä vähennetään 0,20 euroa. Tulos: Mainossijoitusta varten annat alennetun 0,80 euron tarjouksen.

Jos et mainosta tuotteitasi GSE:n kautta vaan jonkin muun Google CSS -kumppanin kautta, tätä marginaalia ei enää sovelleta. Tarjoukset kirjataan huutokauppaan täysimääräisinä eli 1 eurolla.

Sinun etusi: Voit voittaa huomattavasti enemmän huutokauppoja samalla CPC-tarjouksella ja voit lisätä merkittävästi liikennettä ja myyntiä.

Kannattaako vaihtaa Google CSS -kumppaniin?

Kaikkien Google Shopping Ads -mainoksia käyttävien tulisi siirtyä Google Shopping CSS:ään CSS-kumppanin avulla. Vaiva on minimaalinen, mutta hyödyt ovat valtavat.

Useimmilla toimialoilla niin monet verkkokauppiaat käyttävät nykyään CSS:ää, että et ole enää kilpailukykyinen, jos et käytä CSS-kumppania ja lähdet huutokauppoihin vastaavasti alhaisemmilla tarjouksilla.

Strategiat ja parhaat käytännöt CSS:n optimaaliseen käyttöön

Jos olet päättänyt vaihtaa Google CSS -kumppaniin, herää kysymys optimaalisesta tilin ja kampanjan asetuksesta: Onko järkevää siirtää kaikki tilit Google CSS -kumppanille? Vai onko näytössä jopa etuja, jos tilit jaetaan GSE:n ja CSS:n kesken? Miltä tilin ja kampanjan asetusten pitäisi näyttää siirron jälkeen?

Vaihtoehto 1: Kaksoisstrategia

Kaksoisstrategiassa käytät Google CSS:ää ja Google Shopping Europea rinnakkain.

Kaksoisstrategian avulla voit tarjota liikenteelle eri tarjouksia sen sijoituksen mukaan (Googlen päähaku ja Google Shopping -välilehti sekä kumppaniverkostot). Tämä olisi erityisen hyödyllistä, koska Google Shopping -välilehdellä ja kumppaniverkostoissa tapahtuva liikenne toimii usein huomattavasti huonommin kuin Googlen pääsivulla:

  • Korkeat tarjoukset pääsivulla CSS-tilin avulla
  • Alhaiset tarjoukset Google-ostosvälilehdellä ja kumppaniverkostoissa GSE-tilin avulla.

Käytät siis eri tilejä kattamaan eri sijoituksia. Tämä strategia on erityisen tärkeä erityisesti suurille mainostajille, jotka eivät kaihda kasvavia ponnisteluja.

Vaihtoehto 2: Täydellinen siirtyminen CSS:ään

Käytännössä kaksoisstrategia johtaa harvoin mitattavissa olevaan lisäarvoon, kun kunnossapidon työmäärä on huomattavasti suurempi. Siksi suosittelemme, että kaikki tilit ja Google Shopping -kampanjat siirretään kokonaan CSS:ään.

Vähäisten ponnistelujen vuoksi täydellinen siirto edustaa optimaalista kustannus-hyötysuhdetta: Hyvin vähäinen vaivannäkö ja CSS:n kaikkien etujen täysimääräinen hyödyntäminen.

Integrointi: täydellinen kytkentä vs. yhdistäminen

Jos haluat näyttää Google Shopping -mainoksia CSS-kumppanin kautta, on olemassa kaksi vaihtoehtoa olemassa olevan Google Shopping Europe -tilin muuntamiseksi CSS-tiliksi: Täydellinen vaihto tai yhdistäminen.

Täydellisessä vaihdossa mainostajan kauppakeskustili (Merchant Center Account, MCA) on täysin integroitu CSS-kumppanin Multi Client Merchant Centeriin (MCC). Tätä siirtoa tehtäessä on otettava huomioon joitakin teknisiä näkökohtia. Jos ei siirretä koko MCA:ta vaan vain alatili, on mahdollista, että esimerkiksi käyttöoikeudet menetetään siirron aikana.

Täydellisen vaihdon tärkein etu on se, että CSS-kumppanilla on pääsy tuotetietoihin. Näin hän voi itse tunnistaa ongelmien syyt ja korjata ne tarvittaessa. Mainostajan riippuvuus CSS-kumppanista on kuitenkin suurempi kuin assosiaatiomallin mukaisessa yksinkertaisessa yhdistämisessä, ja se edellyttää molempien osapuolten välistä luottamusta.

Jos mainostaja valitsee assosiaatiomallin, hänen MCA:nsa yhdistetään suhteellisen helposti CSS-kumppaniin. Mainostajan asetukset voivat tässä tapauksessa säilyä ennallaan, ja siirtoponnistelut ovat hyvin vähäiset. CSS-kumppanin sähköpostiviesti Googlelle riittää siirtymispyynnön esittämiseen. Jos vain yksi alatili muunnetaan MCA:sta, käyttöoikeuksien menettämiseen liittyy samat vaarat kuin täydellisessä vaihdossa.

Juuri mainitun täyden vaihdon menetelmän edut (CSS-kumppanilla on täysi pääsy tuotetietoihin ja mahdollisuus tutustua niihin) eivät vaikuta tässä tapauksessa välittömästi. CSS-kumppanille voidaan kuitenkin antaa pääsy asiakastilille tai tietosyötteeseen vastaavien käyttäjäkutsujen kautta.

Täydellinen kytkentä ja assosiaatio tuskin eroavat toisistaan käsittelyssä ja yhteistyössä. Kyse on enemmänkin luottamuksesta, valvonnasta ja joustavuudesta, siirtääkö mainostaja koko tilinsä CSS-kumppanin MCC:lle vai onko hän yhteydessä yhdistyksen kautta.

Miten valitsen oikean CSS-kumppanin?

Ennen kuin päätät CSS-kumppanista, sinun on tarkistettava, onko kyseessä hyvämaineinen tai virallinen palveluntarjoaja, joka on mieluiten toiminut jo jonkin aikaa.

Mitään ei sinänsä ole markkinoiden pienempiä toimijoita vastaan, mutta varmista, että saat nopeaa ja tehokasta tukea ongelmatilanteissa. Ota siis mahdollisilta kumppaneilta selvää niiden palveluista ja irtisanomisajoista.

Hintamalli ja aiheutuneet kustannukset ovat myös olennainen seikka: Veloittaako portaali ylimääräisiä CPC- tai CP-kustannuksia (cost per sale)? Ehkä tarvitaan myös kuukausittainen kiinteä maksu?

También es importante tener otras servicios como Google Shopping -kampanjan para mejorar tus resultados.