Hur du kan minska dina Google Shopping-kostnader med 20

Om du som e-handlare annonserar dina erbjudanden via Google Shopping Ads kan du minska dina annonskostnader med cirka 20 procent. Detta möjliggörs av en omorganisation av Google Shopping prissökmotor, som Google var tvungen att genomföra som ett resultat av konkurrensböter som ålagts av EU-kommissionen.

Vad handlade domen mot Google om?

Europeiska kommissionen har bötfällt Google med 2,42 miljarder euro för brott mot EU:s antitrustregler. Google har missbrukat sin marknadsdominans som sökmotor genom att ge en annan Googleprodukt, sin shoppingjämförelsetjänst, en olaglig fördel.

Som en följd av detta knoppade Google av prissökmotorn Google Shopping och öppnade den för andra prisjämförelseportaler (Comparison Shopping Service, förkortat CSS). Sedan dess måste Google Prisjämförelse själv boka reklamplats på Google Shopping och konkurrerar därför med de andra prisjämförelseportalerna.

Denna förändring kan nu också direkt identifieras visuellt i Google Shopping-annonser. Förutom produktinformationen längst upp i annonsen finns det nu också information i form av en länk längst ner om den portal från vilken annonsen placerades. Om det är en annons från Google självt kommer texten att lyda „från Google“; om annonsen kommer från en Comparison Shopping Service (CSS) kommer dess namn att visas där. Genom att klicka på texten leds den intresserade direkt från webbsökningen till annonsörens portal.

Hur kan e-handlare spara pengar på Google Shopping nu?

För dig som e-handlare är de visuella aspekterna mindre intressanta än förändringarna i auktionen för annonsutrymmena. Precis som med Google Ads auktioneras de tillgängliga annonsplatserna i Google Shopping ut till högstbjudande genom en budgivningsprocess.

Eftersom det inte längre bara är Google självt, utan även andra prisjämförelseportaler (CSS) inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som kan publicera Google Shopping-annonser, finns det nu en öppen konkurrens vid auktionering av reklamutrymme. Det finns en avsevärd kostnadsskillnad när operatörer av onlinebutiker låter sina annonser visas via Comparison Shopping Services (CSS).

Om annonserna placeras direkt via Google Shopping Europe (GSE), det vill säga „via Google“, tar sökmotorn en marginal på cirka 20 procent. De återstående 80 procenten av beloppet används i slutändan för att bjuda på reklamutrymmet. Denna marginal till Google gäller inte om du placerar dina annonser via andra prisjämförelseportaler.

Konkret innebär detta att en e-handlare betalar 1 euro per klick till Google för att visa annonser i Google Shopping Ads. Google behåller 20 cent av detta belopp och bjuder resterande 80 cent på de tillgängliga annonsplatserna. En annan e-handlare tillhandahåller också en Comparison Shopping Service (CSS) med 1 euro per klick för placering av annonser i Google Shopping Ads. Prisjämförelseportalen drar inte av en marginal från detta belopp, utan bjuder hela beloppet på 1 euro på de tillgängliga annonsplatserna. Detta resulterar i en prisfördel eller kostnadsbesparing på 20 cent för nätbutiksoperatören.

Alla andra parametrar förblir helt oförändrade. Du placerar dina annonser som tidigare via ditt Google Ads-konto. Ditt Merchant Centre kommer inte heller att ändras. Du sparar helt enkelt 20% per klick.

Themen

Die neuesten Posts