För att visa Google Shopping-annonser via en CSS-partner finns det två alternativ för att konvertera ett tidigare Google Shopping Europe-konto till CSS: Full Switch eller Association.

Med Full Switch är en annonsörs Merchant Centre Account (MCA) helt integrerat i CSS-partnerns Multi Client Merchant Centre (MCC). Det finns några tekniska aspekter att ta hänsyn till under denna flytt. Om inte hela MCA flyttas, utan bara t.ex. ett underkonto, är det möjligt att åtkomsträttigheterna går förlorade under flytten.

Den största fördelen med Full Switch är att CSS-partnern har insyn i produktdata. På så sätt kan de själva identifiera orsakerna till problem och vid behov åtgärda dem. Annonsörens beroende av CSS-partnern är dock högre än vid enkel länkning enligt associationsmodellen och kräver förtroende mellan båda parter.

Om en annonsör väljer associationsmodellen kopplas dess MCA relativt enkelt till CSS-partnern. I det här fallet kan annonsörens inställning förbli oförändrad och omplaceringsinsatsen är mycket låg. Det räcker med ett e-postmeddelande från CSS-partnern till Google med en begäran om övergången. Om endast ett underkonto byts från en MCA gäller samma risker för förlust av åtkomsträttigheter som vid ett fullständigt byte.

De ovannämnda fördelarna med full switch-metoden (full tillgång till och insyn i produktdata för CSS-partnern) utnyttjas inte direkt i detta fall. CSS-partnern kan dock få tillgång till kundkontot eller dataflödet via motsvarande användarinbjudningar.

Det finns knappast någon skillnad mellan Full Switch och Association när det gäller hantering och samarbete. Det är mer en fråga om förtroende, kontroll och flexibilitet om en annonsör flyttar hela sitt konto till CSS-partnerns MCC eller är ansluten via föreningen.

Themen

Die neuesten Posts